Nasze jednostki

Nadodrzański Dom Seniora

W malowniczej miejscowości Stara Rudnica gmina Cedynia prowadzimy Nadodrzański Dom Seniora. W domu mieszkają Seniorzy którzy wymagają całodobowej opieki. Ośrodek prowadzony jest po uzyskaniu zgody Wojewody Zachodniopomorskiego. W roku 2019 po 3 latach fukjonowania była kontrola sprawdzająca realizację zapisów ustawowych nałożonych na tego typu jednostki. Po kontroli, służby Wojewody Zachodniopomorskiego nie wydały zaleceń, co świadczy o wysokim poziomie świadczonych usług.

Ośrodek prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”

W celu uzyskania informacji szczegółowych zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem Ośrodka Panią Agnieszką Nowacką tel. 608 427 151 lub bespośrednio do Ośrodka 91 41 440 10

Zarząd Stowarzyszenia tel. 509458903

Zapraszamy wszystkich do zobaczenia tego pięknego miejsca i do ewentualnego zamieszkania bądź do umieszczenia swojej osoby bliskiej. Strona Facebook(Nadodrzański Dom Seniora Stara Rudnica)