O nas

O nas

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” oferuje wszechstronną pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby alkoholowej i innych uzależnień, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej i sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie i prowadzenie zarówno form instytucjonalnych dla osób potrzebujących jak równie organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania.

Główne cele stowarzyszenia:

 • tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia,
 • tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 • tworzenie i prowadzenie stołówek i jadłodajni,
 • tworzenie i prowadzenie miejsc noclegowych dla osób potrzebujących schronienia,
 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb osobom potrzebującym, niepełnosprawnym,
  w podeszłym wieku,
 • wspieranie zadań statutowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury, sportu, edukacji i rekreacji oraz polepszania warunków socjalno – bytowych,
 • organizowanie dla podopiecznych – osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku wypoczynku i czasu wolnego,
 • tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
 • wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego,
 • wspieranie organizacyjne osób fizycznych i instytucji, które podejmują takie działania, w szczególności DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”.

Jednostki prowadzone przez stowarzyszenie:

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami opiekuńczymi
Ul. Stanisława Hryniewieckiego 9
70-606 Szczecin
Tel. 91 462 41 04, 605 070 201
Dyrektor: Witold Nowak

Dzienny Dom Senior Plus
ul. Janusza Korczaka 17-19
72-010 Police
Tel. 91 486 59 81, 504 019 976
Kierownik: Małgorzata Kruszyńska – Kryszak

Podgrodzki Dom Seniora
ul. Podgrodzie 94
72-022 Nowe Warpno
Tel. 608 666 522
Dyrektor: Anna Budzisz

Mieszkanie wytchnieniowe w Stargadzie
ul. Marii Konopnickiej 23a/1
73-110 Stargard
Tel. –
Koordynator: Edyta Surdyk

Nadodrzański Dom Seniora
Stara Rudnica 12
74-520 Cedynia
Tel. 91 414 40 10, 608 427 151
Dyrektor: Agnieszka Nowacka

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek”
ul. Janusza Korczaka 21-23
72-010 Police
Tel. 608 666 522
Dyrektor: Anna Budzisz

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora „Turkus”
ul. Młodzieży Polskiej 28A
70-774 Szczecin
Tel. 796 819 209
Kierownik: Edyta Surdyk