Aktualności

Świadczenie pracy opiekuna mieszkania w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2.

11-10-2021

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy opiekuna mieszkania w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73685

Rozstrzygnięcie dostępne po adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73685