Aktualności

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach – trwa nabór

03-08-2022

Dnia 12072022r odebraliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego znak: ZPS-3942322022JJ zezwalającą SZCZECIŃSKIEMU STOWARZYSZENIU „ZŁOTY WIEK” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach, ul Korczaka 21-23 W naszym Domu przewidziane jest miejsce dla 20 osób (8 – w podeszłym wieku oraz 12 somatycznie przewlekle chorych) Posiadamy w domu 20 miejsc w [...]

Czytaj więcej