Aktualności

Podgrodzie – Przystań Samodzielności

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane „prace remontowo-adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych” – zapraszamy do składania ofert

07-08-2020

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne” Działanie 76„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w [...]

Czytaj więcej