Aktualności

Świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2.

02-11-2021

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77111

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Rozstrzygnięcie dostępne jest pod poniższym adresem
Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77111?sekcja=oferty