Aktualności

Świadczenie pracy socjalnej w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-022, Podgrodzie 2.

18-11-2021

Zapraszamy do składania ofert na Świadczenie pracy socjalnej w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-022, Podgrodzie.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77121

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Rozstrzygnięcie jest dostępne pod poniższym adresem
Bazy Konkurencyności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77121?sekcja=oferty