Aktualności

Świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie RCWON.

15-06-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul. Korczaka 17.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114022

Rozstrzygnięcie dostępne jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114022?sekcja=oferty