Aktualności

Świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie RCWON.

30-06-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul. Korczaka 17.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116055

Rozstrzygnięcie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116055?sekcja=oferty