Aktualności

Zaproszenie do składania ofert: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek w częściach”

23-12-2022

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek w częściach”.

Termin składania ofert: 02.01.2023 godzina 12:00

Link do strony z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/709709