Aktualności

Świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie RCWON – zaproszenie do składania ofert

10-01-2023

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul. Korczaka 17.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141931

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: