Aktualności

Uroczyste otwarcie mieszkania wytchnieniowego

08-07-2023

Z wielką radością pragniemy Państwa poinformować, że nasza działalność
stale się rozwija.

W dniu 07.07.2023r. odbyło się uroczyste otwarcie komfortowego,
nowoczesnego, w pełni wyposażonego mieszkania wytchnieniowego
przy ul. Konopnickiej w Stargardzie, które nasze Stowarzyszenie będzie
prowadzić.

Czym jest opieka wytchnieniowa? Zadaniem opieki wytchnieniowej jest
odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego
zastępstwa, tzn. jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
niesamodzielną dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią
opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych
w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie
wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

Celem Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” jest ułatwienie
dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej
oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób
z niepełnosprawnościami. Podczas nawet dwutygodniowego pobytu osoby
niepełnosprawnej w mieszkaniu wytchnieniowym prowadzonym przez nasze
Stowarzyszenie zapewniona będzie najwyższa jakość opieki ze strony
wykwalifikowanej kadry.

Serdecznie zapraszamy!


Więcej informacji:
https://stargard.eu/aktualnosci/mieszkanie-z-wytchnieniem/