Aktualności

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus

09-09-2023

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w 2023 r. pozyskało z Banku Żywności w Nowych Bielicach, w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus, 948,4 kg produktów żywnościowych. Pomoc została rozdysponowana w postaci paczek dla 96 Osób Bezdomnych, zakwalifikowanych na podstawienie Oświadczeń. Paczki zawierały: cukier, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, szynkę wieprzową mieloną, powidła śliwkowe. W ramach Programu zakwalifikowane Osoby miały możliwość skorzystania z Działań Towarzyszących, polegających na udziale w zorganizowanych przez Bank Żywności w Nowych Bielicach Warsztatach z niemarnowania żywności, dietetycznych i chemii domowej.