Aktualności

Uruchomienie mieszkania wytchnieniowego w Nowym Warpnie

07-11-2023

Szanowni państwo

Dynamiczny rozwój naszej działalności sprawia, że po raz kolejny otwieramy nową jednostkę. Dnia 06.11.2023r. zostało uruchomione nowoczesne i komfortowe mieszkanie wytchnieniowe – tym razem w Podgrodziu, malowniczym zakątku Nowego Warpna.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Zadaniem opieki wytchnieniowej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, tzn. jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.