Aktualności

Żywnościowy SOS2 Fundacji Biedronki 2023

13-12-2023

50 000,00 zł od Fundacji Biedronki!

Nasza fundacja/organizacja/stowarzyszenie zakwalifikowała się do programu Fundacji
Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących
pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach
projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości
50 000,00 zł. Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych do ponad 100
uczestniczących w programie organizacji, przekracza 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni oraz
jednostek świadczących regularną pomoc w formie paczek żywnościowych. Zakwalifikowane
do programu organizacje otrzymują wsparcie finansowe w formie e-Kodów do wykorzystania
na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali
działalności prowadzonej przez daną organizację.

CYTAT ORGANIZACJI
  ” Program miał być doraźnym działaniem   wspierającym organizacje pomocowe w czasach
  wysokiej inflacji. Dotarły jednak do nas głosy, że   wsparcie Fundacji Biedronki nadal jest
  potrzebne, dlatego zdecydowaliśmy się je   przedłużyć. Dziesiątki tysięcy osób korzysta z
  pomocy żywnościowej dostarczanej przez   organizacje pozarządowe, a nasze wsparcie   pozwoli
  zabezpieczyć znaczące ilości żywności na ten cel”

– tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Wyniki ankiety
Ankieta przeprowadzona wśród uczestników pierwszej edycji „Żywnościowy SOS” pokazała,
że 2/3 z 80 biorących udział w programie organizacji wykorzystało otrzymane od Fundacji
Biedronki fundusze na poprawę jakości i wartości odżywczej posiłków, a 26% z nich
zwiększyło liczbę wydawanych dań. Program pozwolił na przygotowanie 887 919 posiłków i
41 291 paczek z żywnością. Ogółem z pomocy skorzystało ponad 74 000 beneficjentów.

O naszym Stowarzyszeniu
Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” zostało powołane w 2003 r. Celem Stowarzyszenia
jest pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby
alkoholowej i innych uzależnień, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej i
sytuacji kryzysowej. Od 2013 r. Stowarzyszenie prowadzi Schronisko dla Osób Bezdomnych z
Usługami Opiekuńczymi, zapewniając 105 miejsc.

O Fundacji Biedronki
Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy
na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu
osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie
jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze
otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również
program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń
Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje
również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i
programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na
listopad 2023).

Kontakt dla mediów: kontakt@stowarzyszenie-zlotywiek.pl


Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki: media@fundacjabiedronki.pl