Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

28-02-2024

LINK – https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2024%2FBZP%2000224239%2F01%2FP