Aktualności

Zbiórka dla Schroniska w ramach realizacji projektu społecznego „Lepsze Życie”

12-04-2024

W dniu 04 kwietnia Młodzież z I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przy ul. Klonowica 3 przekazała na potrzeby Podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 środki higieny osobistej i materiały opatrunkowe za łączną kwotę 2 251,78 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 78 groszy).

Zbiórka została zorganizowana w ramach realizacji Projektu społecznego „Lepsze Życie”.
Z materiałów przekazanych przez Młodzież: „Lepsze Życie” to innowacyjny projekt społeczny, którego celem jest poprawa warunków życia bezdomnych poprzez dostarczanie im niezbędnych produktów do higieny osobistej.

Nasza inicjatywa koncentruje się na niesieniu pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zapewniając im dostęp do podstawowych środków higieny, które często są niedostępne dla osób bezdomnych. Działamy z przekonaniem, że dbałość o higienę osobistą jest fundamentalnym elementem godnego życia.