Aktualności

Zaproszenie do składania ofert „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” – Nadodrzański Dom Seniora

20-08-2021

nr sprawy: 03/2021B

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek”.

Dostawy dotyczą realizacji zamówień na rzecz Nadodrzańskiego Domu Seniora, Stara Rudnica 12, 74-520 Cedynia.

Załączniki:

Ogłoszenie dostępne również pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65328

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W związku z brakiem zgłoszonych ofert, ogłoszenie nie zostało rozstrzygnięte.

Informacja dostępna także pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65328?sekcja=oferty