Aktualności

Zaproszenie do składania ofert „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”

21-09-2021

nr sprawy: 04/2021B

Zapraszamy do składania ofert na dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek”.

Załączniki:

Ogłoszenie dostępne również pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70529

ROZSTRZYGNIĘCIE dostępne pod adresem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70529?sekcja=oferty