Aktualności

Najnowsze aktualności

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach – trwa nabór

03-08-2022

Dnia 12072022r odebraliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego znak: ZPS-3942322022JJ zezwalającą SZCZECIŃSKIEMU STOWARZYSZENIU „ZŁOTY WIEK” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach, ul Korczaka 21-23 W naszym Domu przewidziane jest miejsce dla 20 osób (8 – w podeszłym wieku oraz 12 somatycznie przewlekle chorych) Posiadamy w domu 20 miejsc w [...]

Czytaj więcej
Świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie RCWON.

30-06-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług fizjoterapeuty w projekcie Projekt Nr RPZP070600-IP02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul Korczaka 17 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/116055 Rozstrzygnięcie: [...]

Czytaj więcej
Świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie RCWON.

15-06-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie Projekt Nr RPZP070600-IP02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul Korczaka 17 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/114022 [...]

Czytaj więcej
Świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul. Korczaka 17.

05-05-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt Nr RPZP070600-IP02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul Korczaka 17 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/107348 ROZSTRZYGNIĘCIE: Rozstrzygnięcie [...]

Czytaj więcej