Nasze jednostki

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Turkus”

DDPS „Turkus” usytuowany jest przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Lokal znajduje się na parterze budynku, w miejscu dostępnym i spełniającym potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Celem działalności DDPS-u „Turkus” jest zapewnienie seniorom wsparcia i opieki. Świadczy usługi w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. tj. 8 godzin dziennie.

Działalność DDPS-u polegała na realizacji usług:

 • opiekuńczych,
 • ogólnousprawniających (gimnastyka),
 • rekreacyjno-kulturowych,
 • obejmujących terapię zajęciową (muzykoterapia, zajęcia plastyczne, kulinoterapia),
 • rehabilitacyjnych,
 • związanych z organizacją imprez okolicznościowych (obchodzenie urodzin, imienin,
  świąt itp.),
 • mających na celu podejmowanie innych form aktywizacji w zależności od potrzeb,
  możliwości i umiejętności podopiecznych,
 • aktywizujących społecznie, w tym dotyczących wolontariatu międzypokoleniowego,
 • z zakresu treningu pamięci,
 • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich , ewentualna asysta podczas wizyty.

W ramach działalności DDPS-u seniorzy mają zapewniony słodki poczęstunek z kawą/herbatą oraz posiłek przygotowany w formie cateringu z kuchni mieszczącej się w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia „ Złoty Wiek” przy ulicy Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

Telefon kontaktowy: 690 520 593