Nasze jednostki

Podgrodzki Dom Seniora

W malowniczym zakątku Zalewu Szczecińskiego położony jest Podgrodzki Dom Seniora. Placówka spełnia wszystkie wymogi, jakie nakłada ustawa o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Dzięki czemu 11 grudnia 2019 r., Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego ZPS-3.9423.14.2019.JJ wpisana została do rejestru placówek na czas nieokreślony.

Dom Seniora przeznaczony jest dla 20 osób  niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

Wejścia do budynków ułatwiają podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Opiekunowie wykonują wszystkie czynności związane z pielęgnacją Mieszkańca w godnych warunkach. Proces pielęgnacji dobierany jest indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego i prowadzony zarówno w pokojach mieszkalnych jak i pomieszczeniach specjalistycznych. Wartości takie jak godność, poszanowanie prywatności jest nieodłącznym elementem pielęgnacji.

Osoby realizujące usługi opiekuńcze w naszym Domu poza wiedzą posiadają również psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu opiekunki – między innymi charakteryzują się cierpliwością, komunikatywnością i empatią, jednocześnie stale uaktualniają wiedzę w tym zakresie.


Po stronie rodziny / opiekunów jest zaopatrzenie mieszkańca w leki, pieluchomajtki, pampersy czy wkładki – jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Z każdym mieszkańcem lub opiekunem prawnym zostaje zawarta indywidualna umowa cywilno–prawna.

Aby zostać naszym Podopiecznym należy posiadać:

  1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia Pensjonariusza
  2. Dokumentację medyczną dot. Pensjonariusza
  3. Zalecenia lekarskie (zaświadczenie lekarskie o sposobie podawania leków, jakich)