Nasze jednostki

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi

Schronisko przy ul. Hryniewieckiego 9 pod patronatem Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” powstało 01 stycznia 2013 roku, jako Schronisko dla Osób Bezdomnych Somatycznie Chorych, zapewniając 40 miejsc dla osób bezdomnych wymagających opieki. Jesienią 2018 roku została zmieniona nazwa na: Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. Od powstania do Schroniska zostały przyjęty ze skierowania i decyzji kierującej Działu Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 393 osoby bezdomne, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki, mające ostatni adres zameldowania
na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Schronisko w latach 2019-2020 w ramach konkursu Urzędu Miasta Szczecin pt. „Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych. Forma świadczonej usługi – Schronisko z usługami opiekuńczymi. BDO/SP/2019/004” zapewnia 105 miejsc dla osób bezdomnych niepełnosprawnych, somatycznie chorych, wymagających opieki i pielęgnacji i zabezpiecza w jednym miejscu specyficzne i swoiste potrzeby tych osób, szczególnie opiekuńczo-pielęgnacyjne i lecznicze.

Podopiecznymi Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi są osoby bezdomne niepełnosprawne, somatycznie chore, z terenu Gminy Miasta Szczecin, wskazane i skierowane do schroniska przez Dział Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ze względu na swoją niepełnosprawność wymagające całorocznej, przez 7 dni w tygodniu opieki wykwalifikowanego personelu. Są to osoby po przebytym leczeniu szpitalnym lub przebywające w innych schroniskach z pogorszeniem stanu zdrowia; osoby po amputacjach jednej lub dwóch kończyn dolnych lub górnych na poziomie stopy, podudzi uda, ręki, przedramienia lub ramienia; osoby ze schorzeniami neurologicznymi, po udarach lub ewakuacji krwiaków z wklęśnięciem czaszki, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego; osoby po złamaniach kończyn dolnych, górnych lub kręgosłupa; osoby z chorobami serca i chorobami pneumologicznymi; osoby z nowotworami; osoby z wyłonioną stomią lub po tracheotomii; osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek lub balkoników; osoby leżące, z różnych przyczyn bez możliwości skierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych lub domów pomocy społecznej; osoby wyniszczone przez chorobę alkoholową; osoby z otępieniem naczyniopochodnym i poalkoholowym, najczęściej samotne.

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi zapewnia dla podopiecznych:

 • 105 łóżek, z czego 35 regulowanych elektrycznie, w budynku parterowym, w pokojach jedno-, trzy- i czteroosobowych.
 • Niezbędne usługi opiekuńcze, pielęgniarskie i terapeutyczne.
 • Opiekę lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkania w schronisku oraz możliwość dojazdu do lekarzy specjalistów i szpitali.
 • Całodobowe wyżywienie, w postaci trzech posiłków głównych: śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja, dożywianie w postaci świeżych owoców i warzyw oraz słodkich bułek. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju, a w razie konieczności być karmieni.
 • Dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody, całodobowo bez ograniczeń.
 • Pomoc i asystę w myciu, kąpaniu i ubieraniu.
 • Podstawowe środki czystości, leki pierwszej pomocy i materiały opatrunkowe.
 • Możliwość wymiany odzieży na czystą, prania i suszenia.
 • Dostęp do sanitariatów i łazienek, pomieszczeń wspólnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, poprzez nawiązywanie kontaktu z rodziną, wypełnianie dokumentów urzędowych, wspólne spotkania
  i organizację świąt, nauki pomocy osoby sprawniejszej dla mniej sprawnych, organizację koncertów w Schronisku.