Nasze jednostki

Dzienny Dom Senior Plus

Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 30 osób w podeszłym wieku, mieszkańców Powiatu Polickiego. Ośrodek prowadzony jest na zlecenie Powiatu Polickiego.

Skierowanie do Dziennego Domu Senior+ wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach tel. 91 424 06 99