Nasze jednostki

Mieszkanie wytchnieniowe w Stargardzie

Jednostka zajmująca się świadczeniem usług całodobowej opieki wytchnieniowej w „mieszkaniu chronionym”  na terenie miasta Stargard. Do mieszkania kierowane są  co najmniej dwie osoby z województwa zachodniopomorskiego. Celem działalności opieki wytchnieniowej jest zapewnienie doraźnego, czasowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Wszystkie dostępne usługi są indywidualnie dostosowane, w zależności od stwierdzonych potrzeb, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Grupą docelową objętą wsparciem są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad zamieszkującymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.
„Mieszkanie chronione ”  całodobowo świadczy usługi:

  • Opiekuńcze celem doraźnego , czasowego wsparcia rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych
  • Ogólnousprawniające – pomoc w samodzielnym poruszaniu się , codziennej pielęgnacji i higienie osobistej
  • Całodzienne wyżywienie
  • Obejmujące terapię zajęciową dostosowaną do możliwości i potrzeb podopiecznych
  • Związane z organizacją imprez okolicznościowych ( obchodzenie urodzin lub imienin, świąt itp.)
  • Mające na celu podejmowanie innych form aktywizacji w zależności od potrzeb, możliwości i umiejętności podopiecznych
  • Podawanie lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza