Aktualności

Najnowsze aktualności

Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2019 Opis

11-08-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbadziej Potrzebującym – Podprogram 2019, a jego CELEM jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020. Szczegóły znajdują się w pliku

Czytaj więcej
Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2019 Informacja

11-08-2020

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szczegóły Programu są dostępne w poniższym linku:

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane „prace remontowo-adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych” – zapraszamy do składania ofert

07-08-2020

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn „Podgrodzie – przystań samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne” Działanie 76„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w [...]

Czytaj więcej
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych – Usługi Opiekuńcze.

15-04-2020

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Rekrutacja ma charakter otwarty, wszystkie osoby spełniające kryteria wskazane w załączonym Regulaminie Rekrutacyjnym i Uczestnictwa mogą przystąpić do procedury naboru Koordynatorem usług jest Pani Izabela Piskorz tel 887 766 038 W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu [...]

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy pożarowej – zapraszamy do składania ofert.

09-04-2020

dla potrzeb projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczneDziałanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn.: „Podgrodzie – przystań samodzielności”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze opiekunek

01-04-2020

Poniżej do pobrania ogłoszenie o naborze opiekunek do usług opiekuńczych oraz formularz oferty Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie Konkursu – koordynator usług opiekuńczych

21-03-2020

Poniżej zamieszczamy link z rozstrzygnięciem konkursu na Koordynatora Usług Opiekuńczych w związku z realizacją projektu Regionalna Centru Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237563

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE – Koordynator usług opiekuńczych (NABÓR)

10-03-2020

W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH” Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 09-03-2020 Termin składania ofert 19-03-2020 Numer ogłoszenia 1237563 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, ul Stanisława [...]

Czytaj więcej