Aktualności

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie RCWON.

15-06-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy koordynatora usług opiekuńczych w projekcie Projekt Nr RPZP070600-IP02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul Korczaka 17 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/114022 [...]

Czytaj więcej
Świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul. Korczaka 17.

05-05-2022

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt Nr RPZP070600-IP02-32-K27/17 pod nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” w Policach, 72-010, ul Korczaka 17 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/107348 ROZSTRZYGNIĘCIE: Rozstrzygnięcie [...]

Czytaj więcej
Świadczenie pracy socjalnej w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-022, Podgrodzie 2.

18-11-2021

Zapraszamy do składania ofert na Świadczenie pracy socjalnej w projekcie Projekt nr RPZP070600-32-K007/19 pn „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj zachodniopomorskie), 72-022, Podgrodzie Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/77121 ROZSTRZYGNIĘCIE: Rozstrzygnięcie jest [...]

Czytaj więcej
Świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K007/19 pn. „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj. zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2.

02-11-2021

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie pracy pielęgniarki w projekcie Projekt nr RPZP070600-32-K007/19 pn „Podgrodzie – przystań samodzielności” w Nowym Warpnie (woj zachodniopomorskie), 72-011, Podgrodzie 2 Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskiegovpl/ogloszenia/77111 ROZSTRZYGNIĘCIE:Rozstrzygnięcie [...]

Czytaj więcej